مشاهده همه 10 نتیجه

Anatomy / آناتومی

ویژه آزمون ورودی دانشگاه های معتبر اروپا و کانادا در رشته های علوم پزشکی
ویژه دوره مقدماتی پریمدیکال (پیش پزشکی) دانشگاه های پزشکی اروپا و کانادا

45 euro_symbol
1,350,000تومان

Cell and Molecular Biology / زیست شناسی سلولی و مولکولی

ویژه آزمون ورودی دانشگاه های معتبر اروپا و کانادا در رشته های علوم پزشکی

ویژه دوره مقدماتی پریمدیکال (پیش پزشکی) دانشگاه های پزشکی اروپا و کانادا

80 euro_symbol
2,400,000تومان

General Chemistry / شیمی عمومی

ویژه آزمون ورودی دانشگاه های معتبر اروپا و کانادا در رشته های علوم پزشکی

ویژه دوره مقدماتی پریمدیکال (پیش پزشکی) دانشگاه های پزشکی اروپا و کانادا

70 euro_symbol
2,100,000تومان

Human Physiology / فیزیولوژی انسانی

ویژه آزمون ورودی دانشگاه های معتبر اروپا و کانادا در رشته های علوم پزشکی

ویژه دوره مقدماتی پریمدیکال (پیش پزشکی) دانشگاه های پزشکی اروپا و کانادا

75 euro_symbol
2,250,000تومان

Medical Genetics / ژنتیک پزشکی

ویژه آزمون ورودی دانشگاه های معتبر اروپا و کانادا در رشته های علوم پزشکی

ویژه دوره مقدماتی پریمدیکال (پیش پزشکی) دانشگاه های پزشکی اروپا و کانادا

35 euro_symbol
1,050,000تومان

Medical School Interview Questions/ سوالات مصاحبه پزشکی

ویژه آزمون ورودی دانشگاه های معتبر اروپا و کانادا در رشته های علوم پزشکی

ویژه دوره مقدماتی پریمدیکال (پیش پزشکی) دانشگاه های پزشکی اروپا و کانادا

65 euro_symbol
1,950,000تومان

Medical Terminology / مدیکال ترمینولوژی

ویژه آزمون ورودی دانشگاه های معتبر اروپا و کانادا در رشته های علوم پزشکی

ویژه دوره مقدماتی پریمدیکال (پیش پزشکی) دانشگاه های پزشکی اروپا و کانادا

45 euro_symbol
1,350,000تومان

Microbiology + Immunology / میکروبیولوژی + ایمنی شناسی

ویژه آزمون ورودی دانشگاه های معتبر اروپا و کانادا در رشته های علوم پزشکی

ویژه دوره مقدماتی پریمدیکال (پیش پزشکی) دانشگاه های پزشکی اروپا و کانادا

35 euro_symbol
1,050,000تومان

Organic Chemistry + Biochemistry / شیمی آلی + بیوشیمی

ویژه آزمون ورودی دانشگاه های معتبر اروپا و کانادا در رشته های علوم پزشکی

ویژه دوره مقدماتی پریمدیکال (پیش پزشکی) دانشگاه های پزشکی اروپا و کانادا

50 euro_symbol
1,500,000تومان

پکیج یونی مد /UniMed Package

  • ویژه آزمون ورودی دانشگاه های معتبر اروپا و کانادا در رشته های علوم پزشکی
  • ویژه دوره مقدماتی پریمدیکال (پیش پزشکی) دانشگاه های پزشکی اروپا و کانادا

شامل ۹ کتاب تخصصی شامل زیست شناسی سلولی و مولکولی، آناتومی، فیزیولوژی انسانی، شیمی، ایمنی شناسی و میکروبیولوژی، ژنتیک، بیوشیمی و شیمی آلی، مدیکال ترمینولوژی و سوالات آزمون.

با ۲۰% تخفیف ۵۰۰ یورو  – ۴۰۰ یورو

400 euro_symbol
12,000,000تومان 15,000,000تومان